คทาสิงห์ตอนที่17

คทาสิงห์ตอนที่17

คทาสิงห์ คือของคู่บ้านคู่เมืองชาวกองไตเมื่อ 700 ปี มาแล้ว คทาสิงห์ถูกสร้างโดยพระเจ้าสิงหวรมัน โดยอัญเชิญพระอิศวร

 4 total views

คทาสิงห์ตอนที่16

คทาสิงห์ตอนที่16

คทาสิงห์ คือของคู่บ้านคู่เมืองชาวกองไตเมื่อ 700 ปี มาแล้ว คทาสิงห์ถูกสร้างโดยพระเจ้าสิงหวรมัน โดยอัญเชิญพระอิศวร

 2 total views,  1 views today

คทาสิงห์ตอนที่15

คทาสิงห์ตอนที่15

คทาสิงห์ คือของคู่บ้านคู่เมืองชาวกองไตเมื่อ 700 ปี มาแล้ว คทาสิงห์ถูกสร้างโดยพระเจ้าสิงหวรมัน โดยอัญเชิญพระอิศวร

 1 total views

คทาสิงห์ตอนที่14

คทาสิงห์ตอนที่14

คทาสิงห์ คือของคู่บ้านคู่เมืองชาวกองไตเมื่อ 700 ปี มาแล้ว คทาสิงห์ถูกสร้างโดยพระเจ้าสิงหวรมัน โดยอัญเชิญพระอิศวร

 4 total views,  1 views today

คทาสิงห์ตอนที่13

คทาสิงห์ตอนที่13

คทาสิงห์ คือของคู่บ้านคู่เมืองชาวกองไตเมื่อ 700 ปี มาแล้ว คทาสิงห์ถูกสร้างโดยพระเจ้าสิงหวรมัน โดยอัญเชิญพระอิศวร

 0 total views