เกิดเป็นกาย้อนหลังทุกตอน

เกิดเป็นกาตอนที่16

เกิดเป็นกาย้อนหลังทุกตอน

เกิดเป็นกาตอนที่15
เกิดเป็นกาตอนที่14
เกิดเป็นกาตอนที่13
เกิดเป็นกาตอนที่12
เกิดเป็นกาตอนที่11
เกิดเป็นกาตอนที่10
เกิดเป็นกาตอนที่9
เกิดเป็นกาตอนที่8
เกิดเป็นกาตอนที่7
เกิดเป็นกาตอนที่6
เกิดเป็นกาตอนที่5
เกิดเป็นกาตอนที่4
เกิดเป็นกาตอนที่3

เกิดเป็นกา

เกิดเป็นกา ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ เรื่อง แรงแค้นพยาบาท เป็นบทประพันธ์โดย นันทนา วีระชน บทโทรทัศน์โดย ปลายปากกา นำสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทาง ช่อง 7 มาแล้วถึง 2 ครั้ง

ครั้งแรกเมื่อปี 2542 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า กากับหงส์ กำกับโดย รญญณพ สัมมาบัติ นำแสดงโดย อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร͵ วฤนดา สมศิริ͵ ธิติยา นพพงษากิจ͵ บดินทร์ ดุ๊ก͵ ณัฐนันท์ คุณวัฒน์

และนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี 2560 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า เกิดเป็นกา กำกับโดย แดง บูรพา นำแสดงโดย โตนนท์ วงบุญ, รมิดา ธีรพัฒน์, กชกร ส่งแสงเติม, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์͵ ปริตา ไชยรักษ์ เกิดเป็นกากลับมารีรันอีกครั้ง

เกิดเป็นกาตอนที่2
เกิดเป็นกาตอนแรก

แหล่งข้อมูล ช่อง7เอชดี

Spread the love