อินทรีแดงย้อนหลังทุกตอน

อินทรีแดงตอนจบ
อินทรีแดงย้อนหลังทุกตอน
The Most Popular Traffic Exchange

อินทรีแดงตอนที่14
อินทรีแดงตอนที่13
อินทรีแดงตอนที่12
อินทรีแดงตอนที่11
อินทรีแดงตอนที่10
อินทรีแดงตอนที่9
อินทรีแดงตอนที่8
อินทรีแดงตอนที่7
อินทรีแดงตอนที่6
อินทรีแดงตอนที่5
อินทรีแดงตอนที่4
อินทรีแดงตอนที่3
อินทรีแดงตอนที่2
อินทรีแดงตอนแรก
หนึ่ง…บุรุษลึกลับนามอินทรีแดง ผู้กระทำความดีอยู่เหนือกฏหมาย หนึ่ง…สาวสวยพราวเสน่ห์ ผู้ยึดมั่นในความดี แต่เกลียดชังผู้ใช้อำนาจโดยมิชอบ

หนึ่ง…นายตำรวจหนุ่มฝีมือดี ผู้ยึดมั่นในกฏหมาย และความถูกต้อง เมื่อองค์กรชั่วมีแผนการทำลายล้างผู้คนครั้งใหญ่ ปฏิบัติการกวาดล้างเหล่าวายร้าย… ของผู้มีอุดมการณ์ที่แตกต่าง แต่มีเป้าหมายเดียวกันจึงเริ่มต้น
แหล่งข้อมูล ช่อง7เอชดี

Spread the love