ก่อนตะวันแลงตอนจบ

ก่อนตะวันแลงตอนจบ

มื่อโชคชะตา นำพาให้ “เรณู” ต้องพลัดถิ่นและจากอ้อมอกแม่มามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ต้องสูญเสียสามี

 12 total views,  6 views today

ก่อนตะวันแลงตอนที่17

ก่อนตะวันแลงตอนที่17

มื่อโชคชะตา นำพาให้ “เรณู” ต้องพลัดถิ่นและจากอ้อมอกแม่มามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ต้องสูญเสียสามี

 21 total views,  2 views today

ก่อนตะวันแลงตอนที่16

ก่อนตะวันแลงตอนที่16

มื่อโชคชะตา นำพาให้ “เรณู” ต้องพลัดถิ่นและจากอ้อมอกแม่มามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ต้องสูญเสียสามี

 0 total views

ก่อนตะวันแลงตอนที่15

ก่อนตะวันแลงตอนที่15

มื่อโชคชะตา นำพาให้ “เรณู” ต้องพลัดถิ่นและจากอ้อมอกแม่มามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ต้องสูญเสียสามี

 15 total views,  2 views today

ก่อนตะวันแลงตอนที่14

ก่อนตะวันแลงตอนที่14

เมื่อโชคชะตา นำพาให้ “เรณู” ต้องพลัดถิ่นและจากอ้อมอกแม่มามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ต้องสูญเสียสามี

 8 total views

ก่อนตะวันแลงตอนที่13

ก่อนตะวันแลงตอนที่13

เมื่อโชคชะตา นำพาให้ “เรณู” ต้องพลัดถิ่นและจากอ้อมอกแม่มามีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ต้องสูญเสียสามี

 3 total views