เสาร์ 5 ย้อนหลัง

เสาร์ 5 ตอนแรก ย้อนหลัง 8 ต.ค.66
ดูละคร เสาร์ 5 ย้อนหลัง รีรัน ออกอากาศทาง ช่อง7เอชดี

EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10 EP11 EP12 EP13 EP14 EP15 EP16 EP17

เสาร์ 5 ย้อนหลัง

เสาร์ 5 ตอนที่2 ย้อนหลัง 14 ต.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่3 ย้อนหลัง 15 ต.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่4 ย้อนหลัง 21 ต.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่5 ย้อนหลัง 22 ต.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่6 ย้อนหลัง 29 ต.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่7 ย้อนหลัง 4 พ.ย.66
เสาร์ 5 ตอนที่8 ย้อนหลัง 5 พ.ย.66
เสาร์ 5 ตอนที่9 ย้อนหลัง 11 พ.ย.66
เสาร์ 5 ตอนที่10 ย้อนหลัง 12 พ.ย.66
เสาร์ 5 ตอนที่11 ย้อนหลัง 18 พ.ย.66
เสาร์ 5 ตอนที่12 ย้อนหลัง 19 พ.ย.66
เสาร์ 5 ตอนที่13 ย้อนหลัง 25 พ.ย.66
เสาร์ 5 ตอนที่14 ย้อนหลัง 2 ธ.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่15 ย้อนหลัง 3 ธ.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่16 ย้อนหลัง 9 ธ.ค.66
เสาร์ 5 ตอนที่17 ย้อนหลัง 10 ธ.ค.66

เสาร์ 5 ละครหลังข่าว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 20.30 น. บทประพันธ์โดย : ดาเรศร์ บทโทรทัศน์ : บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด

นักแสดง : จิณณ์ จิณณะ,ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์,ชนกันต์ พูนศิริวงศ์,รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน,สพล อัศวมั่นคง,ทัตพงศ์ พงศทัต,ณัฐพล ไรยวงค์,อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์,ณัฐชา ชยางคานนท์,ศรัณย่า ชุณหศาสตร์,ปภาดา กลิ่นสุมาลย์,เมณิษา ชุมสายสกุล ฯลฯ