เกิดเป็นกาย้อนหลังทุกตอน

เกิดเป็นกาย้อนหลังทุกตอน

เกิดเป็นกาตอนจบ
ดูละครเรื่อง เกิดเป็นกาย้อนหลังทุกตอน ละครช่อง7เอชดี

เกิดเป็นกาย้อนหลังทุกตอน

เกิดเป็นกาตอนที่30
เกิดเป็นกาตอนที่29
เกิดเป็นกาตอนที่28
เกิดเป็นกาตอนที่27
เกิดเป็นกาตอนที่26
เกิดเป็นกาตอนที่25
เกิดเป็นกาตอนที่24
เกิดเป็นกาตอนที่23
เกิดเป็นกาตอนที่22
เกิดเป็นกาตอนที่21
เกิดเป็นกาตอนที่20
เกิดเป็นกาตอนที่19
เกิดเป็นกาตอนที่18
เกิดเป็นกาตอนที่17
เกิดเป็นกาตอนที่16
เกิดเป็นกาตอนที่15
เกิดเป็นกาตอนที่14
เกิดเป็นกาตอนที่13
เกิดเป็นกาตอนที่12
เกิดเป็นกาตอนที่11
เกิดเป็นกาตอนที่10
เกิดเป็นกาตอนที่9
เกิดเป็นกาตอนที่8
เกิดเป็นกาตอนที่7
เกิดเป็นกาตอนที่6
เกิดเป็นกาตอนที่5
เกิดเป็นกาตอนที่4
เกิดเป็นกาตอนที่3
เกิดเป็นกาตอนที่2
เกิดเป็นกาตอนแรก

เกิดเป็นกา

เกิดเป็นกา ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ เรื่อง แรงแค้นพยาบาท เป็นบทประพันธ์โดย นันทนา วีระชน บทโทรทัศน์โดย ปลายปากกา นำสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทาง ช่อง 7 มาแล้วถึง 2 ครั้ง

ครั้งแรกเมื่อปี 2542 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า กากับหงส์ กำกับโดย รญญณพ สัมมาบัติ นำแสดงโดย อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร͵ วฤนดา สมศิริ͵ ธิติยา นพพงษากิจ͵ บดินทร์ ดุ๊ก͵ ณัฐนันท์ คุณวัฒน์

และนำกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งในปี 2560 โดยใช้ชื่อเรื่องว่า เกิดเป็นกา กำกับโดย แดง บูรพา นำแสดงโดย โตนนท์ วงบุญ, รมิดา ธีรพัฒน์, กชกร ส่งแสงเติม, ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส, พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์͵ ปริตา ไชยรักษ์ เกิดเป็นกากลับมารีรันอีกครั้ง

แหล่งข้อมูล ช่อง7เอชดี

Visited 388 times, 1 visit(s) today