หลงกลิ่นจันทน์

ละคร หลงกลิ่นจันทน์ ดูย้อนหลังทุกตอน ออกอากาศทาง ช่อง7เอชดี

หลงกลิ่นจันทน์

หลงกลิ่นจันทน์ ละครรีรัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.55 น. บทประพันธ์ : ณิชนิตา บทโทรทัศน์ : อภิวัฒน์ เล่าสกุล, ณัชชา เลิศเทวศิริ

นักแสดง : ธันวา สุริยจักร,อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์,ชนกันต์ พูนศิริวงศ์,จักรภัทร อังศุธนมาลี,กณิน ปัทมนันถ์,ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ,จตุรงค์ โกลิมาศ,สิริลภัส กองตระการ,พิพัฒน์พล โกมารทัต,เพ็ญเพชร เพ็ญกุล,ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์,วีระชัย หัตถ์โกวิท,พงศนารถ วินศิริ,พสธร ทรงถาวรทวี,กิตติยา จิตรภักดี,วิทยา เจตภัย ฯลฯ