สายโลหิตย้อนหลัง

ละคร สายโลหิตย้อนหลัง ละครช่อง7เอชดี ลิงค์ดูย้อนหลัง

สายโลหิตย้อนหลัง

พุทธศักราช 2301 กรุงเทพมหานครบวรทราวดีศรีอยุธยา ราชธานีของอาณาจักรสยาม ตั้งบนเกาะหนองโสน มีแม่น้ำล้อมรอบเกาะที่รูปพรรณสัณฐานคล้ายสำเภานาวา บ้านเมืองสงบร่มเย็นไพร่ฟ้าหน้าใสด้วยว่างเว้นการศึกเป็นเวลาถึงร้อยกว่าปี เมื่อปลอดศึกจึงมีเวลาทะนุบำรุงบูรณะพระบรมมหาราชวังทั้งพระที่นั่งในกรุงและพระที่นั่งนอกกรุง รวมทั้งวัดวาอารามที่ลาดหลังคาโบสถ์วิหารและพระปรางค์เจดีย์ด้วยแผ่นทองคำ

ความงามของกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เลื่องลือว่าราวสวรรค์ชั้นฟ้า ยามกลางวันบ้านเมืองคึกคักด้วยผู้คนสัญจรไปมาเรือจากทุกสารทิศบรรทุกสินค้ามาค้าขาย แม่น้ำที่ล้อมรอบกรุงเต็มไปด้วยแพขายสรรพสิ่งของต่างๆ นับคร่าวๆ แล้วประมาณสองหมื่นเศษพันปลาย ถึงฤดูลมสำเภาพัดเข้ามาในกรุง เรือสินค้าจากต่างประเทศทั้งจีนแขกฝรั่งมาจอดทอดสมอ แลกเปลี่ยนสินค้าทันสมัยแดนไกลกับสินค้าพื้นเมืองของชาวอยุธยา