มหาสงครามสองแผ่นดินep20

มหาสงครามสองแผ่นดินep20 ดูย้อนหลัง ช่อง 9

ENT RELATED POSTS

มหาสงครามสองแผ่นดินep60
มหาสงครามสองแผ่นดินep59
มหาสงครามสองแผ่นดินep58
มหาสงครามสองแผ่นดินep57
มหาสงครามสองแผ่นดินep56
มหาสงครามสองแผ่นดินep55
มหาสงครามสองแผ่นดินep54
มหาสงครามสองแผ่นดินep53
มหาสงครามสองแผ่นดินep52
มหาสงครามสองแผ่นดินep51
มหาสงครามสองแผ่นดินep50
มหาสงครามสองแผ่นดินep49
มหาสงครามสองแผ่นดินep48
มหาสงครามสองแผ่นดินep47
มหาสงครามสองแผ่นดินep46
มหาสงครามสองแผ่นดินep45
มหาสงครามสองแผ่นดินep44
มหาสงครามสองแผ่นดินep43
มหาสงครามสองแผ่นดินep42
มหาสงครามสองแผ่นดินep41
มหาสงครามสองแผ่นดินep40
มหาสงครามสองแผ่นดินep39
มหาสงครามสองแผ่นดินep38
มหาสงครามสองแผ่นดินep37
มหาสงครามสองแผ่นดินep36
มหาสงครามสองแผ่นดินep35
มหาสงครามสองแผ่นดินep34
มหาสงครามสองแผ่นดินep33
มหาสงครามสองแผ่นดินep32
มหาสงครามสองแผ่นดินep31
มหาสงครามสองแผ่นดินep30
มหาสงครามสองแผ่นดินep29
มหาสงครามสองแผ่นดินep28
มหาสงครามสองแผ่นดินep27
มหาสงครามสองแผ่นดินep26
มหาสงครามสองแผ่นดินep25
มหาสงครามสองแผ่นดินep24
มหาสงครามสองแผ่นดินep23
มหาสงครามสองแผ่นดินep22
มหาสงครามสองแผ่นดินep21
มหาสงครามสองแผ่นดินep19
มหาสงครามสองแผ่นดินep18
มหาสงครามสองแผ่นดินep17
มหาสงครามสองแผ่นดินep16
มหาสงครามสองแผ่นดินep15
มหาสงครามสองแผ่นดินep14
มหาสงครามสองแผ่นดินep13
มหาสงครามสองแผ่นดินep12
มหาสงครามสองแผ่นดินep10
มหาสงครามสองแผ่นดินep9
มหาสงครามสองแผ่นดินep8
มหาสงครามสองแผ่นดินep7
มหาสงครามสองแผ่นดินep6
มหาสงครามสองแผ่นดินep5
มหาสงครามสองแผ่นดินep4
มหาสงครามสองแผ่นดินep3
มหาสงครามสองแผ่นดินep2
มหาสงครามสองแผ่นดินep1

ENT RECENT POSTS

มหาสงครามสองแผ่นดินep20

สุยถัง มหาสงครามสองแผ่นดินep20 เรื่องราวอิงประวัติศาสตร์ในยุคการก่อตั้งราชวงค์ถัง เมื่อ “หยางเจียน” อดีตขุนนางชั้นสูงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น “ฮ่องเต้สุยเหวินตี้” เหตุการณ์ในราชสำนักเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อ”หยางหย่ง” พระราชโอรสองค์โตลุ่มหลงในสุรานารีจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งรัชทายาท และได้มีการแต่งตั้ง “หยางกว่าง” พระราชโอรสองค์รองให้ขึ้นรับตำแหน่งเป็นรัชทายาทแทน

ภายใต้การปกครองของฮ่องเต้สุยเหวินตี้ จำเป็นต้องรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น การทำศึกสงครามบุกยึดหัวเมืองต่างๆ จึงเกิดขึ้น ทำให้แผ่นดินร้อนระอุลุกเป็นไฟ พบกับการต่อสู้รบพุ่งอันดุเดือดเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงยุคสมัยรอยต่อระหว่างราชวงศ์สุยกับราชวงศ์ถังได้ในสุดยอดซีรีส์จีนเรื่อง สุยถังมหาสงครามสองแผ่นดิน

เกี่ยวกับ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (อังกฤษ: MCOT HD; ชื่อเดิม: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลำพู, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท., สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี) หรือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (อังกฤษ: 9 MCOT HD) เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) แห่งแรกของประเทศไทย ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในระบบวีเอชเอฟ เดิมออกอากาศเป็นภาพขาวดำ ทางช่องสัญญาณที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสี ทางช่องสัญญาณที่ 9 จนถึงปัจจุบัน สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล มีพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายเขมทัตต์ พลเดชเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. 2492 สรรพสิริ วิรยศิริ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศของกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) เขียนบทความขึ้นบทหนึ่ง เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับ "วิทยุภาพ" อันเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใหม่ของโลก ต่อมา กรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) ส่งข้าราชการของกรมฯ กลุ่มหนึ่ง ไปศึกษางานวิทยุโทรภาพที่สหราชอาณาจักร ในราวปี พ.ศ. 2493 เมื่อเล็งเห็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศชาติ กรมประชาสัมพันธ์จึงนำเสนอ "โครงการจัดตั้งวิทยุโทรภาพ" ต่อจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี แต่เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรส่วนมาก แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองต่องบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ จึงจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวลง

หลังจากนั้น ประสิทธิ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท วิเชียรวิทยุและโทรภาพ จำกัด นำเครื่องส่งวิทยุโทรภาพ 1 เครื่อง พร้อมเครื่องรับจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งมีน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัม มาทำการทดลองส่งแพร่ภาพในทำเนียบรัฐบาล ให้คณะรัฐมนตรีได้รับชม นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังเปิดฉายให้ประชาชนทั่วไป ทดลองรับชมที่ศาลาเฉลิมกรุงด้วย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

ยุติออกอากาศในระบบอนาล็อก

ภาพที่แสดงหลังยุติการแพร่ภาพระบบอนาล็อก(PAL 576i 16:9) ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 18:30 น. ได้ยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบแอนะล็อกจากสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ 13 สถานี เป็นลำดับแรก โดยมีผลกระทบต่อผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รวมไปถึงที่อำเภอแม่สะเรียง) จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง (รวมไปถึงอำเภอตะกั่วป่า) จังหวัดสตูล และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18:30 น. ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ได้ทำการยุติการแพร่ภาพในระบบอนาล็อกครบทุกพื้นที่ในประเทศ โดยยุติการแพร่ภาพจากสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ที่เหลืออีก 23 สถานี ซึ่งรวมไปถึงสถานีในกรุงเทพมหานครซึ่งยุติการออกอากาศเป็นลำดับสุดท้าย เนื่องจากโครงข่ายการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลของบมจ.อสมท ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว และเหลือแต่เพียงแค่การออกอากาศในระบบดิจิทัล ทางช่องหมายเลข 30 (ภาพความคมชัดสูง) แต่เพียงอย่างเดียว

ข้อมูลละครจีน จากแชนแนล 9 mcot บนเว็บไซต์ dailymotion.com

มหาสงครามสองแผ่นดินep20