ฟ้ามีตะวันตอนที่13

ฟ้ามีตะวันตอนที่13

ฟ้ามีตะวันตอนที่13 ละครหลังข่าว จันทร์ อังคาร เวลา 20.30 น. บทประพันธ์ : ชูวงศ์ ฉายะจินดา บทโทรทัศน์ : สาวิตา, จินต์นัชชา , ลาณีญา นักแสดง :  ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์,รมิดา ธีรพัฒน์,อัครพรรฒ บุนนาค,ศรัณย่า ชุณหศาสตร์,สันติสุข พรหมศิริ,พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์,กฤษฎา สุภาพพร้อม,รพีภัทร เอกพันธ์กุล,สุทธิ์คุณ วันทานุ,ภารดี วงษ์สวัสดิ์,ปริตา ไชยรักษ์,สุรเกียรติ บุนนาค,วรรษพร วัฒนากุล,นันทศัย พิศลยบุตร,นวไพบูลย์ วุฒินานนท์,ณฐมน ภูวะปัจฉิม ฟ้ามีตะวันตอนที่13

 9 total views,  2 views today

Spread the love